Spätné odkazy v sieti magazínov a informačných webov

Spätný odkaz je taký odkaz, ktorý je umiestnený na webovej stránke a vedie daný odkaz na Vašu webovú stránku. Čím viac spätných odkazov na Vašu webstránku vedie, tým lepšie. Vyhľadávače považujú stránky, na ktoré vedie väčší počet odkazov, za dôveryhodnejšie a hodnotnejšie. Základom je, aby bol odkaz na vašu webovú stránku tématicky rovnaký ako webstránka, na ktorej je umiestnený. Preto je potrebné rozumne vybrať danú webstránku.

Linkbuilding – budovanie spätných odkazov

Získavanie spätných odkazov patrí jednoznačne k najdôležitejšej súčasti optimalizácie pre vyhľadávače SEO, tzv. off page optimalizácie. Čo to znamená? Off-page faktory optimalizácie vášho webu majú silný vplyv na to, za akú hodnotnú budú Vašu webovú stránku vyhľadávače požadovať. Základom je výber správnych kľúčových slov a fráz (on-page faktory) úzko súvisiacich s off-page faktormi. Jednoducho by sa dalo povedať, že off-page optimalizácia je postavená na spätných odkazoch, ktorých budovanie je náročnejšie a zdĺhavejšie, no i najefektívnejšie pre webové stránky vyhľadávačov.

Akým spôsobom môžem získať spätné odkazy?

Jedným z najrýchlejších spôsobov ako získať spätné odkazy je registrácia Vašej webstránky (e-shopu) do najpopulárnejších katalógov, na ktorých nakupujú vaši zákazníci. Hodnota spätného odkazu z PR článkov je tiež vysoká, keďže množstvo PR portálov na ktorých môžete publikovať PR články je skutočne dosť. Ďalším spôsobom ako získať spätné odkazy sú sociálne média, no v tomto prípade je dôležitý vhodný nadpis a popis, ktoré sú pre daný vyhľadávač kľúčové! V neposlednom rade je to aj samotný obsah, ktorý má fanúšikov zaujať a v lepšom prípade motivovať k zdieľaniu na ich profiloch. Medzi ďalšie efektívne možnosti ako získať spätné odkazy, patria zľavové portály, ktoré dokážu zabezpečiť vysokú návštevnosť; zasielanie noviniek e-mailom; komentovanie odborných článkov; zapájanie sa do diskusií na internete či výmena partnerských odkazov medzi dvomi obsahovo príbuznými webstránkami.

Načo potrebujete spätné odkazy?

Spätné odkazy slúžia predovšetkým pre získanie vyšších pozícií vo vyhľadávačoch, čo vám prinesie viacej zákazníkov a v konečnom dôsledku vyššiu návštevnosť vášho webu. Okrem tejto primárnej výhody, poskytujú toho spätné odkazy omnoho viac:

 • Lepšie výsledky vyhľadávania.
 • Zviditeľňujú odkazové stránky.
 • Budujú povedomie o značke.
 • Zvyšujú priamu návštevnosť.
 • Určujú dôveryhodnosť cieľových stránok webu.
 • Zvyšujú predaj.
 • Upresňujú obsah cieľových stránok.

Spätné odkazy okrem týchto faktorov pomáhajú budovať značku spoločnosti, no na linkbuilding sa môžeme tiež pozerať aj ako na jednu z foriem komunikácie s verejnosťou (online public relations).

Kvalitný spätný odkaz:

 • Smeruje z dôveryhodného zdroja t.j. www stránky, na ktorej je odkaz umiestnený a je indexovaná Googlom – najlepšie z tematicky príbuznej webstránky.
 • Je umiestnený v rámci textu na webe a linkovaný text korešponduje s obsahom cieľovej webstránky (podstránky).
 • Smeruje na konkrétnu podstránku na vašom webe, je viditeľný a obsahuje správnu URL adresu (pozor na 404).
 • Na www stránke, kde je odkaz umiestnený, nie je veľké množstvo ďalších odkazov.
 • Odkaz je trvalý a dlhodobý, získaný za primeranú cenu alebo protislužbu.

Cenová kategória:

 • základná cena 1 odkaz na mesiac 6,- € na jednu webstránku,
 • na 3 mesiace 18,- €,
 • na ½ roka 29,- €,
 • na 1 rok 49,- €.

Odkazy na rok (jednorazová platba/rok)

 • 5 odkazov na rok cena 180 €,
 • 10 odkazov na rok cena 300 €,
 • 20 odkazov na rok cena 550 €,
 • 30 odkazov na rok cena 770 €,
 • 40 odkazov na rok cena 970 €,
 • 50 odkazov na rok cena 1150 €.

Zaujala Vás niektorá zo služieb v našej ponuke?

Zistiť viac